Классный журнал

(ваш аккаунт)

(логин)
(пароль)

Забыли пароль?

Поиск школы:

ПГЕТ, Стара Загора

  • Полное наименование школы: Професионална гимназия по електротехника "Г.С.Раковски" Стара Загора
  • Страна: България
  • Регион: Старозагорская область
  • Район: Стара Загора
  • Город: Стара Загора
  • Почтовый адрес: 6000 Стара Загора
    ул."Генерал Столетов" 185
  • Телефон школы: 042 680012
  • Адрес электронной почты: [email protected]

ПГЕТ, Стара Загора
В училището се изучават всички общообразователни дисциплини, чужди езици, информатика, специални прадмети. Оборудвани са 3 компютърни кабинета с интернет, лаборатории, учебни работилници, библиотека. През годините ПГЕТ дава на националното стопанство над 6000 специалисти за града и региона. Енергийният комплекс "Марица изток" предпочита кадрите на гимназията. Много от възпитаниците завършват висше образование и заемат ръководни длъжности в сферата на енергетиката. Училището е основано на 12 юли 1962 г., като първоначално се помещава в сградата на Механотехникума. През 1964 г. се премества в новата си сграда. Приети са 4 паралелки със 145 курсисти в специалностите: Електричоско обзавеждане на промишлени предприятия, Електрически централи, мрежи и системи, Силнотокова електропромишленост и Радиотехника и телевизия. През 1966 г. са построени работилниците, а през 2970 г. - общежитието. Само за няколко години броят на паралелките нараства на 22 със 750 ученици за дневно обучение. Освен това към техникума има вечерно и задочно обучение.