Классный журнал

(ваш аккаунт)

(логин)
(пароль)

Забыли пароль?

Поиск школы:

TVTG, Таллин


TVTG, Таллин
Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis on õppetöö ienteeritud täiskasvanud õppijale, kes teab, mida tahab ja oskab otsustada, kuidas oma õpinguid kraldada. Sellest lähtuvalt on kooli eesmärgid: Anda 17-aastastele ja vanematele võimalus haridustee jätkamiseks ja põhihariduse omamiseks Luua põhikooli lõpetanud notele võimalus gümnaasiumihariduse omamiseks ning eakohaliseks intellektuaalseks arenguks Õppijatel on võrdne võimalus saada haridust vastavalt oma võimetele, vajadustele ja võimalustele Koolil on kralikult renoveeritud õppekabinetid, arvutiklass, serveriruum, õpetajate tuba, kantselei, arhiiviruum, raamatukogu, lugemissaal, aula ja kohvik. Tallinna Vanalinna Täiskasvanute Gümnaasiumis on õppijatel võimalik valida järgmisi õppevme: • õhtune õpe • kaugõpe • eksternatuur • individuaalõpe • üksikainete õppimine Õppijatele luuakse tingimused oma õpingute kavamiseks vastavalt tema võimalustele. Neil aidatakse kujundada endale isikupärane õpistiil ja ajagraafik. Õppetöö toimub vahetustega viiel päeval nädalas kell 08.15–21.30.